Kangen-vand

 
Ovenstående slogan lyder smart og letkøbt, men læs her, hvordan det kan være sandt…
 

Vand er en uvurderligt vigtig bestanddel i vores krop, så derfor er kvaliteten af dét vand, vi drikker, af meget stor betydning. Maskinerne til Kangen-vand er som de eneste på markedet klassificeret som medicinsk udstyr og bruges på hospitaler i Japan pga. vandets sundhedsfremmende egenskaber.

De primære fordele ved Kangen-vand er…


Vandet filtreres

Vandet ledes gennem et filter i maskinen, der ved hjælp af aktivt kul frasorterer lugt, bakterier, okkersmag, kemiske rester som sprøjtegifte, det meste mikroplastic samt større, fysiske bestanddele som rust og aflejringer fra rørene. Alt dette filtreres fra.
 
Derudover frasorteres syremineraler fra selve vandbehandlingsprocessen som f.eks. Chlorid, Flourid, Nitrat og Fosfat i elektrolyseprocessen.

 

Vandet gøres basisk

Blodets pH-værdi skal altid holdes på 7,365, og det sørger kroppen selv for at justere. Dog er vores levevis og ikke mindst den kost, som vi indtager i den vestlige verden, meget syredannende, og derfor skal kroppen hele tiden bruge store mængder energi for at reducere syreophobninger i kroppen.
 
Ved længere tids belastning vil kroppen deponere syreophobninger forskellige steder i kroppen med gene og smerter til følge. For at kompensere for disse syreophobninger vil kroppen tage basemineraler andre steder fra, og det kan give åbenlyse problemer, hvis det bliver på bekostning af f.eks. kalken i knoglerne.

Ved at drikke basisk vand afbalanceres syre/base-forholdet, og det kan mærkes på både overskud og daglig trivsel såvel som det generelle helbred.

 
 
Vandet ioniseres

Frie radikaler virker nedbrydende på kroppens celler og spiller derfor en afgørende rolle for vores helbred. Kangen-vand har en meget høj, negativ ORP (Oxidation Reduction Potential). ORP er et udtryk for en substans’ oxideringsevne, altså hvor hurtigt den nedbrydes af ilt.
 
Den store mængde ekstra elektroner fra ioniseringsprocessen (som jo er negativt ladede) virker hæmmende på de frie radikaler i kroppen (som er positivt ladede) og derved opstår en meget kraftig antioxidativ effekt. 
 
Til sammenligning svarer indholdet af antioxidanter i ét glas til ca. 5 kg. broccoli !


 

Vandet struktureres

Kangen-vand struktureres i mikro-klynger. Det betyder, at den gruppering af molekylerne, der altid opstår i vand, bliver i meget mindre og hexagonale enheder, som absorberes og hydrerer kroppens celler meget hurtigere end almindeligt vand.
 
 
Virkningen af denne strukturering ses på dette foto af to tørrede abrikoser, der har været lagt i blød i henholdsvis postevand og Kangen-vand. Og det er tydeligt at se Kangen-vandets evne til at trænge hurtigt ind og derved hydrere cellerne.
 
 
 
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefan Colind | CVR: 31 10 81 95 | Reg.nr. 2406 - Kontonr. 3497522608  | Tlf.: 22 50 79 43 | mail@stefancolind.dk